KastuRI - RIstore.my
Double Tap To Zoom
KastuRI
MYR 129.00
Quantity
Estimated Delivery Time
-
KastuRI
 
MAKLUMAT PENTING:
Pembeli bertanggungjawab terhadap semua maklumat yang dimasukkan ketika pembelian. Sebarang kesilapan, kecuaian dan kelalaian semasa pembelian adalah tanggungjawab pembeli.
Pihak syarikat tidak akan dapat mengubah maklumat yang dimasukkan setelah pembayaran dibuat.
Dengan meneruskan pembayaran, pembeli telah bersetuju bahawa maklumat yang diisi adalah benar dan tepat.
Jualan di SEMENANJUNG MALAYSIA sahaja.
Harga tidak termasuk harga postage.
Berikutan Pelan Pemulihan Negara (PPN), penerimaan produk akan dijangka mengalami kelewatan kerana bilangan kakitangan RI Store yang terhad dibenarkan bekerja. Harap Maklum.
Sekira berlakunya stok yang tidak mencukupi, pihak RI Store hanya akan membuat pemulangan wang kepada pembeli. 
DISCLAIMER:
Sejumlah wang daripada akad hasil pembelian oleh pembeli di laman sesawang RI Network ini akan disalurkan kepada Yayasan RI untuk tujuan jaRIah.
AKAD JUAL BELI:
Sekiranya pembelian ini selesai, maka termaktublah urusan Akad Jual Beli:
“Saya jual kepada kamu dan saya serahkan hak milik barang ini kepada kamu”
Best viewed in Chrome Browser. Login to AVANA Dashboard.
Copyright Reserved 2021
Powered with
by AVANA
Click Below To Share